pomoc koncertním umělcům

Koncertní umění je cesta celoživotního poznávání vlastních schopností i limitů. Umělec neustále zdokonaluje, rozvíjí a ověřuje své nabyté dovednosti, tak aby je kdykoliv při delší pauze bez svého milovaného hudebního nástroje pozbyl a musel nastoupit cestu poznávání znovu, i když snad již s užitím několika „vyšlapaných“ zkratek. Snažíme se pomoci ve zvládnutí mimouměleckých nástrah portfoliové kariéry hudebníka. V případech životní nouze zprostředkováváme umělcům kontakt s partnerskou Nadací život umělce

vzdělávání mladé generace

Při raných fázích cesty poznání interpretačního umění pomáháme mladým jednotlivcům organizací mistrovských tříd, interpretačních soutěží a integrací do profesionálních koncertních projektů se společností  Fórum mladých a dalšími partnery.

propagace děl českých skladatelů

V rámci našich koncertů uslyšíte tu nejlepší tvorbu špičkových českých skladatelů. Mnozí z nich byly perzekvovaní minulými režimy, proto je třeba jejich odkaz obnovovat. Nezapomínáme ani na současné skladatele, se kterými jsme v každodenním kontaktu on a off – stage.

výzkum historických archivů

Jsme si vědomi rozsáhlé hudební historie, kterou „naši“ hudebníci a muzikanti ovlivňovali v zemích Koruny české i daleko za našimi hranicemi. Ač nejsme založením hudební vědci, víme, že rčení, co Čech to muzikant platilo stovky let před námi a doufejme bude, s našim přičiněním, platit i dlouho po nás. Proaktivně proto přistupujeme k projektům s vědecko - výzkumným základem našimi praktickými dovednostmi a schopnostmi.

O nás

Společnost koncertních umělců rozvíjí české interpretační umění v té nejkvalitnější formě napříč generacemi. V rámci svých četných projektů se stará o vzdělávání mladé generace interpretů, rozšiřování koncertní literatury, propagaci děl českých skladatelů, vědecký výzkum historických archivů, a především pořádání kulturních akcí s hodnotnou dramaturgií a špičkovými českými i zahraničními interprety. Jejím úkolem je dále pomoc koncertním umělcům s náročnou orientací v jejich portfoliové kariéře, která zahrnuje nemalé množství činností a dovedností.

Nadcházející koncerty

Připravované koncerty

Partneři

INTERGRAM
Hl. město Praha
Státní fond kultury
Nadace Život umělce
OSA partner

Napište nám

Kontaktní adresa:
Společnost koncertních umělců
člen AHUV, z. s.
Radlická 99, 150 00 Praha 5
Email:
info@sku.cz
Předsednictvo:
doc. MgA. Irvin Venyš, Ph.D. – předseda
MgA. Petr Nouzovský – místopředseda
prof. Václav Bernášek – místopředseda
Prosím vyplňte vaše jméno.
Prosím vyplňte váš email.
Leave us a message, please.
Souhlas je vyžadován.